WasteLESSweek - 14.-18.10.2013

WasteLESSweek - 14.-18.10.2013

WasteLessWeek eli jätteetön viikko on yhteinen kampanjamme kaikissa Sodexo-maissa maailmanlaajuisesti jätteen ja ympäristörasituksen määrän pienentämisen puolesta. Jätteetöntä viikkoa vietämme viikolla 42 14.-18.10.2013.

Sodexo kiinnittää huomiota biojätteen ja muun jätteen määrän vähentämiseen ja kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta. Kehitämme ympäristöasioita yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, koska tavoitteemme on tuottaa palveluja energiaa ja vettä säästäen. Vastuullisena yrityksenä haluamme antaa myös asiakkaillemme vinkkejä ekotekojen toteuttamiseen.

"Jätteettömän viikon tarkoitus on lisätä tietoisuutta, kuinka Sodexon ammattimainen jätteiden käsittely parantaa elämän laatua ja kuinka meillä kaikilla on osamme luonnonvarojen paremmasta käytöstä. Tästä syystä olemme valinneet tämän vuoden keskeiseksi teemaksi vähemmän on enemmän."
Neil Barret, Sodexo Group:n kestävän kehityksen johtaja.

Veden käytön vähentäminen

Meistä jokainen tarvitsee päivittäin puhdasta vettä. Maailman vesivaroista vain 1 % on juotavaa. Maailman väestöstä 40 % kärsii veden puutteesta.

  • Pienetkin teot ratkaisevat: korjataan vuotavat hanat kotona ja työpaikalla ja käytetään vettä vain tarpeeseen.

Energian käytön vähentäminen

Toimistorakennusten sähkönkulutuksesta noin neljännes kuluu valaistukseen ja toinen neljännes ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen.

  • Pienetkin teot ratkaisevat: sammutetaan valot ja säädetään sisälämpötila riittävän alhaiseksi.

Paperin kulutuksen pienentäminen

Pienentämällä paperinkulutusta säästämme metsiä. Kierrättämällä säästämme niitä vielä enemmän. Kierrätyspaperia käyttämällä säästyy vuodessa puuta lähes 1,6 milj. m³.

  • Pienetkin teot ratkaisevat: vähennetään paperin kulutusta ja lajitellaan käytetty paperi oikein.

Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja lajittelu

Syntyvästä jätteestä voidaan nykyteknologialla käyttää uudelleen vähintään 70%.

  • Pienetkin teot ratkaisevat: lajittelemalla jätejakeet oikein edesautamme materiaalien uusiokäyttöä.

Ruokajätteen synnyn ehkäiseminen

Maailman ruoantuotanto on jakautunut epätasaisesti. Miljardi ihmistä käy joka päivä nukkumaan nälkäisenä. Ruokatuotanto myös kuluttaa voimavaroja ja ympäristöä eri lailla alueesta riippuen.

  • Pienetkin teot ratkaisevat: valitsemalla juuri sen määrän ruokaa mitä syöt, teet ympäristöteon.

Sodexo toteuttaa vastuullisuutta maailmanlaajuisen yhteiskuntavastuun "Better Tomorrow Plan" -toimintaohjelmansa mukaisesti. Sen lähtökohtana on taata parempi huominen asiakkaillemme sekä niille yrityksille ja yhteisöille, joissa toimimme – jo tänään.